Ministarski sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove EU

  • Slika /slike/MP -OM.jpg
  • Slika
  • Slika

Ministar pravosuđa Orsat Miljenić sudjelovao je u ponedjeljak, 15. lipnja 2015. na ministarskom sastanku Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove EU u Luksemburgu.

Na sastanku se raspravljalo o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o poticanju slobodnog kretanja građana i poduzeća pojednostavljenjem priznavanja određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012, te o prijedlogu Uredbe Vijeća o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja.
 
Glavni cilj Opće uredbe o zaštiti podataka je osnažiti prava pojedinaca u odnosu na zaštitu osobnih podataka, te istovremeno poboljšati poslovne mogućnosti olakšavanjem slobodnog protoka osobnih podataka na jedinstvenom digitalnom tržištu.
 
Usvajanjem Uredbe o promicanju slobodnog kretanja građana pojednostavljenjem prihvaćanja određenih javnih isprava u Europskoj uniji smanjit će se formalnosti u odnosu na upotrebu javnih isprava i ovjeravanje dokumenata u drugim državama članicama, kao i troškovi prevođenja, te će se olakšati otkrivanje slučajeva krivotvorenja isprava. Kroz olakšano prihvaćanje vjerodostojnosti javnih isprava u drugim državama članicama spriječiti će se diskriminacija građana i pravnih osoba, no pritom treba istaknuti kako sam prijedlog Uredbe ne uvodi potpuno ujednačavanje svih javnih isprava donesenih u državama članicama Europske unije.
 
U sklopu zadnje točke dnevnog reda o zakonodavnim aktivnostima održana je debata o, trenutno, jednom od najvažnijih zakonodavnih prijedloga EU -   prijedlogu Uredbe Vijeća o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja. Zbog nedovoljno učinkovitih nadležnih nacionalnih tijela u istraživanju i progonu kaznenih djela na štetu financijskih interesa Europske unije (mahom zbog ograničenih financijskih sredstava) Europska komisija je, kroz prijedlog Uredbe, inicirala osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja s ciljem jačanja zaštite financijskih interesa Unije i daljnjeg razvoja pravosuđa, kao i povećanja povjerenja poduzeća i građana EU u institucije Unije, pritom poštujući sva temeljna prava sadržana u Povelji o temeljim pravima Europske unije. Stoga je svrha  osnivanja Ureda europskog javnog tužitelja uspostaviti dosljedan europski sustav za istrage i kazneni progon kaznenih djela koja utječu na financijske interese Unije, osigurati djelotvornije i učinkovitije istrage i kazneni progon kaznenih djela koja utječu na financijske interese EU, te u konačnosti dovesti do više osuđujućih presuda i povrata sredstava Unije stečenih prijevarom.
 
Na radnom ručku ministri pravosuđa su razmijenili stajališta vezana uz pravosudnu dimenziju jedinstvenog digitalnog tržišta, oslanjajući se pritom na Strategiju jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu, objavljenu od strane Europske komisije dana 6. svibnja 2015. godine, koja ujedno obuhvaća šesnaest ključnih mjera u okviru triju stupova jedinstvenog digitalnog tržišta (1. bolji pristup potrošača i poduzeća digitalnim dobrima i uslugama u cijeloj Europi; 2. osiguranje odgovarajućih ravnopravnih uvjeta koji pogoduju digitalnim mrežama i inovativnim uslugama; 3. iskorištavanje punog potencijala rasta digitalnoga gospodarstva).

Pisane vijesti | Multilateralni sastanci