Ministar Malenica predstavio Saboru izmjene Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima

Slika /slike/novi osj/zupzus.png

Aktualnim prijepodnevom Hrvatski sabor započeo je 8. sjednicu i redovito jesensko zasjedanje.

Predložene izmjene i dopuna Zakona o općem upravnom postupku (ZUP) propisuju da javnopravna tijela i stranke te druge osobe koje sudjeluju u postupku primarno komuniciraju elektroničkim putem i pomoću sustava državne informacijske infrastrukture, uređuju pravila za predaju podnesaka i dostavu akata elektroničkim putem i putem informacijskih sustava povezanih na državnu informacijsku infrastrukturu te uređuju sadržaj podneska i rješenja. Dodatno su razrađene odredbe kojima se uređuje potpisivanje elektroničkim potpisom i dostava elektroničkim putem te će se podnesci dostavljeni u elektroničkom obliku s kvalificiranim elektroničkim potpisom smatrati vlastoručno potpisanim, a kvalificirani elektronički potpis izjednačuje se s vlastoručnim potpisom (na papiru). Elektronički potpis imat će jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis. Upotreba novih tehnologija kao što su e-dostava, e-potpis i e-pečat u upravnom postupku značajno će ubrzati i pojednostaviti upravni postupak i dugoročno predstavljati velike uštede.

Cilj izmjena i dopuna Zakona o upravnom sporu (ZUS) jest osigurati zakonitost i sudsku zaštitu prava i pravnih interesa fizičkih i pravni osoba i drugih stranaka povrijeđenih pojedinačnim odlukama ili postupanjem javnopravnih tijela, stoga su u izmjenama i dopunama navedene osobe koje su dužne podneske dostavljati u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava i kojima se dostava vrši na isti način te će to biti: tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti, državno odvjetništvo, odvjetnici, javne bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, stečajni upravitelji, povjerenici te pravne osoba. Ostalim strankama će se podnesci dostavljati u elektroničkom obliku ako su suglasne. Predloženim izmjenama omogućava se održavanje ročišta na daljinu ili izvođenje pojedinih dokaznih radnji korištenjem audiovizualnih uređaja.

Raspravu o prijedlozima izmjena i dopuna Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima možete pratit na: https://www.youtube.com/watch?v=PJZ_RyXV1fI

Pisane vijesti