Aktualno prijepodne u Hrvatskom saboru

Slika /slike/novi osj/Ministar_aktualno prijepodne.PNG

Aktualnim prijepodnevom Hrvatski sabor započeo je 8. sjednicu i redovito jesensko zasjedanje.

Tom prilikom, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica odgovorio je na zastupničko pitanje Ante Bačića o digitalizaciji javne uprave.
 
Odgovarajući na pitanje, ministar Malenica naglasio je kako je jedan od prioriteta ove vlade digitalizacija javne uprave i kako u tom smjeru ide Uredba o uredskom poslovanju koja je stupila na snagu u srpnju ove godine. U sklopu nove Uredbe napravljen je bitan iskorak u smjeru digitalizacije s načelom digital first /digtal only u komunikaciji tijela državne uprave.
 
Sva javnopravna tijela su obvezana da u komunikaciji s građanima, strankama, pravnim osobama s javnim ovlastima te s drugim pravnim osobama komuniciraju isključivo elektroničnim putem. Također digitalizirani su i procesi uredskog poslovanja, gdje bi javnopravna tijela trebala obrađivati, digitalizirati, odnosno arhivirati sve dokumente i sve procese unutar same javne uprave. Propisana je i obveza korištenja digitalnog potpisa i digitalnog pečata.
 
Svi informacijski sustavi uredskog poslovanja koja se koriste unutar javnopravnih tijela trebali bi se prilagoditi novoj uredbi do 1. siječnja 2023. godine kada će se povezati i razmijeniti podaci svih javnopravnih tijela.
 
Ministar Malenica dodao je da su Hrvatskom saboru predložene izmjene Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima s svrhom dodatne digitalizacije. Stranke će moći komunicirati s javnopravnim tijelom digitalnim putem a osvrnuvši se na stranke koje nemaju pristup digitalnim tehnologijama ministar je kazao kako će njima i dalje biti omogućena komunikacija s javnopravnim tijelom bez obzira na izmjene navedenih zakona.

Snimku aktualnog prijepodneva možete pogledati na poveznici.

Pisane vijesti