Ministar Damir Habijan na sastanku Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove

  • Slika /slike/273dc581-714d-4386-b894-324f1052ece8 (1).jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Drugi ovogodišnji sastanak Vijeća Europske unije za pravosuđe i unutarnje poslove održan je u Luxembourgu 13. i 14. lipnja 2024. godine. Na sastanku u formatu ministara pravosuđa, ispred Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Republike Hrvatske, sudjelovao je ministar Damir Habijan.

Raspravljalo se o ažuriranju direktive iz 2011. godine o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije. 

Borba protiv seksualnog zlostavljanja, seksualnog iskorištavanja i materijala koji sadržava seksualno zlostavljanje djece područje je koje uključuje kriminalizaciju novih tehnoloških dostignuća, kao što su slike i videozapisi seksualnog zlostavljanja djece generirani umjetnom inteligencijom.

Ta nova kretanja predstavljaju različite prijetnje i otvaraju brojna pravna pitanja, među ostalim iz perspektive pravnih osnova kaznenog prava Europske Unije.

Cilj je proširiti definicije tih kaznenih djela i uvesti više kazne i konkretnije zahtjeve za prevenciju i pomoć žrtvama.

„Važno je da o ovom globalnom, na nažalost, rastućem problemu, pokušamo zauzeti jedinstveni pristup. Vezano za slike i videozapise generirane umjetnom inteligencijom, moram istaknuti da kazneno zakonodavstvo Hrvatske u okviru značenja izraza ,,dječja pornografija“ već prepoznaje takve izraze. S obzirom na opasnost takvih slika i videozapisa, kao i razvoj tehnologije koji omogućava ubrzani porast količine takvih materijala, smatram da je današnja rasprava pridonijela da na nacionalnoj razini postignemo napredak u suzbijanju ovog problema“ izjavio je ministar.

Ministar Habijan je istaknuo kako je Ministarstvo osnovalo radnu skupinu za izradu jedinstvenog Zakona o zaštiti djece od svih vrsta zlostavljanja posebice od seksualnog.

Borba protiv korupcije i dalje je aktualna tema. Prijedlogom o direktivi za borbu protiv korupcije mijenjaju se i ažuriraju trenutno važeći propisi EU-a o tom pitanju, a njegova su tri glavna stupa prevencija, otkrivanje i sankcije. Najvažnija je novina to što se pravila o korupciji u javnom i privatnom sektoru prvi put na razini EU-a objedinjuju u jedan pravni akt.

„Za nas je preventivno djelovanje, edukacija i podizanje svijesti o koruptivnim rizicima ključ borbe protiv korupcije. Ova Direktiva u potpunosti je komplementarna s nacionalnim ciljevima Republike Hrvatske koje smo postavili u desetogodišnjoj Strategiji sprječavanja korupcije“ kazao je ministar.

Na radnom ručku ministrice i ministri raspravljali su o borbi protiv nekažnjavanja u kontekstu ratnih zbivanja u Ukrajini.
 
 FOTO/IZVOR: Vijeće Europske unje

Pisane vijesti