Javni poziv

Slika /slike/javno savjetovanje.jpg

Ministarstvo pravosuđa i uprave objavljuje
JAVNI POZIV
sucima koji ispunjavaju uvjete za pravosudnog inspektora iz članka 80. a stavka 6. Zakona o sudovima

(„Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20 i 21/22) zainteresiranim za rad u Ministarstvu pravosuđa i uprave, Upravi za pravosudnu i upravnu inspekciju, Sektoru za pravosudnu inspekciju da podnesu prijavu radi mogućeg angažmana u Sektoru za pravosudnu inspekciju.

Vaš interes za rad u Sektoru za pravosudnu inspekciju možete iskazati dostavom prijave do 30. prosinca 2022. godine na e-mail adresu pravosudnainspekcija@mpu.hr.

Uz prijavu je potrebno dostaviti životopis.

Stranica