Izmjene Zakona o državnim službenicima i Zakona o javnobilježničkim pristojbama pred Saborom

Slika /slike/novi osj/jmarti32.png

Državni tajnik Juro Martinović predstavio je jutros Hrvatskom saboru prijedloge izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima po hitnom postupku te izmjene i dopune Zakona o javnobilježničkim pristojbama.

Predložene izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima omogućavaju zadržavanje u službi državnog službenika kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža, ako postoje potrebe službe, u punom  ili nepunom radnom vremenu, najduže do navršenih 67 godina života. 

Također, ovime se omogućava zapošljavanje korisnika mirovine s polovicom punog radnog vremena, ali najduže do navršenih 67 godina života.
 
Prijedlog izmjena Zakona o javnobilježničkim pristojbama oslobađa obveze plaćanja javnobilježničke pristojbe sve osobe s invaliditetom čime se uvažava preporuka Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, iznos pristojbe općenito usklađuje s iznosima u eurima sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te usklađuje same odredbe ovog Zakona s pozitivnom legislativom koja je stupila na snagu nakon njegova donošenja.


Stranica