Hrvatski probacijski službenici na stručnom usavršavanju u Latviji

  • Slika /slike/Probacija/Latvija od 25 do 29. travnja 2022/Latvija_25 do 29 04 2022_slika1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Hrvatski probacijski službenici od 25. do 29. travnja 2022. godine sudjelovali su na stručnom usavršavanju prema principima tzv. „Job shadowinga“ u probacijskim uredima u Latviji.

Probacijski službenici iz ureda Zagreb I i Zagreb II usavršavali su se u Probacijskim uredima u Latviji, u Rigi i Cēsisu. 

Riječ je o aktivnosti koja se provodi u okviru projekta „Jačanje zaštite ljudskih prava i javne sigurnosti kroz unaprjeđenje kapaciteta probacijske službe“ čiji je nositelj Uprava za zatvorski sustav i probaciju, a koji se financira iz Norveškog financijskog mehanizma 2014. - 2021.

Tijekom boravka u Latviji ukupno šest djelatnika Probacijskih ureda imalo je priliku upoznati se s radom latvijske probacijske službe. Prezentirane su ima sankcije koje latvijska probacija nadzire, sam način rada kao i posebni programi koje provode. Probacijski službenici imali su priliku vidjeti i sam direktan rad latvijskih probacijskih službenika u uredu i na terenu prilikom provođenja uvjetne osude, uvjetnog otpusta i elektronskog nadzora.

Hrvatski su službenici imali priliku upoznati čitav proces od zaprimanja sudske presude kroz sustav, razgovora s osuđenikom do terenskog obilaska u domu osuđenika, a prilikom usavršavanja posjetili su i pravne osobe u kojima osuđenici izvršavaju rad za opće dobro. 

 

Stranica | Zatvorski sustav i probacija