Glasovanje državljana drugih država članica Europske unije na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Slika /slike/Izbori - Vizuali/Izbori 2024 - VIZUALI (4).png

Najkasnije do četvrtka 9. svibnja 2024. birači - državljani drugih država članica Europske unije, mogu podnijeti zahtjev za upis u registar birača.

Državljani drugih država članica Europske unije koji imaju prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, pod istim uvjetima koji vrijede za hrvatske državljane, mogu ostvariti svoje biračko pravo u Republici Hrvatskoj na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske koji će se održati u nedjelju 9. lipnja 2024.

Skrećemo pozornost biračima - državljanima drugih država članica Europske unije koji su već upisani u registar birača Republike Hrvatske radi ostvarivanja prava glasovanja na lokalnim izborima - ako žele ostvariti biračko pravo na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, moraju podnijeti novi zahtjev za upis u registar birača Republike Hrvatske.

Zahtjev za upis u registar birača podnosi se nadležnom upravnom tijelu u županiji ili Gradu Zagrebu, prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj, do četvrtka 9. svibnja 2024.
 
POPIS NADLEŽNIH UPRAVNIH TIJELA ŽUPANIJA I GRADA ZAGREBA

Uz zahtjev za upis u registar birača, državljanin druge države članice Europske unije prilaže:
a) izjavu u kojoj navodi:
  1. državljanstvo, adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj, prethodno mjesto boravišta u inozemstvu
  2. da će ostvariti pravo glasovanja samo u Republici Hrvatskoj
  3. da nije lišen prava glasovanja u državi članici Europske unije čiji je državljanin
b) presliku inozemne identifikacijske isprave.

Pisane vijesti