Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Sektorska analiza za utvrđivanje prioritetnih područja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva iz javnih izvora u 2024. - javno savjetovanje

Primjedbe/prijedlozi i sugestije na Sektorsku analiza za utvrđivanje prioritetnih područja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva iz javnih izvora u 2024. godini,  dostavljaju se na e-mail: info-udruge@mpu.hr do 6. listopada 2023. godine.
Prijedlozi/primjedbe i sugestije kao i odgovori na iste bit će objavljeni na mrežnoj stranici ovog Ministarstva.

Stranica | Zatvorski sustav i probacija