Godišnja izvješća o radu Odbora

Sukladno odredbama članka 13. i 14. Uredbe o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu, Odbor je dužan jednom godišnje izvijestiti Vladu Republike Hrvatske te o radu Odbora javnost upoznaje predsjednik ili član kojeg on za to ovlasti.