Samostalni sektor za strateški razvoj i projekte

Obavlja:
 
  • poslove koji se odnose strateško planiranje  -  izrada i koordinacija provedbe strateških dokumenata u pravosuđu i javnoj upravi
  • izrađuje nacrte strateških dokumenata te kontinuirano nadzire provedbu mjera i aktivnosti propisanih strateškim dokumentima
  • usklađuje strateške dokumente u pravosuđu i javnoj upravi s drugim nacionalnim strateškim dokumentima te strateškim dokumentima Europske unije u području pravosuđa i javne uprave
  • sudjeluje u praćenju provedbe Nacionalnog programa reformi kroz Europski semestar
  • surađuje s međunarodnim i EU institucijama
  • uspostavlja i unaprjeđuje suradnju sa znanstveno-istraživačkom zajednicom i organizacijama civilnog društva
  • koordinira procese upravljanja kvalitetom i uvođenja standarda upravljanja u tijela javne uprave
  • poslove vezane uz pripremu, izradu, provedbu, nadzor i koordinaciju projekata Ministarstva financiranih iz različitih izvora
  • koordinira poslove vezane uz pružanje razvojne pomoći koju Ministarstvo osigurava drugim zemljama

Kontakt