Polaganje ispita

Državni stručni ispit sastoji se od općeg i posebnog dijela

Opći dio Državnog stručnog ispita polaže se usmeno, a posebni dio Državnog stručnog ispita polaže se pismeno i usmeno. 

Opći dio državnog stručnog ispita obuhvaća sljedeće predmete:
  1. Ustavno ustrojstvo
  2. Sustav pravosuđa
  3. Službenički odnosi
  4. Opći upravni postupak i upravni sporovi
  5. Unutarnje poslovanje sudova, odnosno pravosudnih tijela
  6. Sudske pristojbe.

Posebni dio državnog stručnog ispita koji se polaže u pisanom obliku sastoji se od izrade zadaće u okviru odgovarajućih poslova za koje se osposobljava, odnosno koje obavlja osoba koja polaže državni stručni ispit.

Izrada pisane zadaće traje četiri sata.
 

Odgoda ispita

Službenik koji je podnio prijavu za polaganje Državnog stručnog ispita može odgoditi polaganje ispita, ali o tome je dužan izvijestiti Ministarstvo pravosuđa najkasnije tri dana prije dana određenog za polaganje.

Ako se osobi koja je podnijela prijavu za polaganje državnog stručnog ispita dogode nepredviđeni razlozi unutar roka od tri dana prije dana određenog za polaganje zbog kojih ne može pristupiti polaganju državnog stručnog ispita, može odgoditi polaganje državnog stručnog ispita s tim da te razloge opravda.

U opravdanom slučaju Državna ispitna komisija može taj rok produljiti za mjesec dana.

Službenik koji je započeo polaganje državnog stručnog ispita može nastaviti polaganje ispita najkasnije u roku od dva mjeseca računajući od dana donesene odluke o odgodi ispita.
 

Odustanak od ispita

Službenik koji je pristupio polaganju državnog stručnog ispita i tijekom njegova trajanja odustao, smatrat će se da ga nije položio.

Ako službenik iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga odustane od započetog polaganja državnog stručnog ispita, Državna ispitna komisija donosi odluku o njegovoj odgodi.

Po odustanku od polaganja državnog stručnog ispita službenik je dužan izvijestiti i pravosudno tijelo koje ga je uputilo na polaganje državnog stručnog ispita.
 

Popravni ispit

Službenik koji je polagao Državni stručni ispit, a nije položio najviše dva predmeta, upućuje se na popravak u roku od najmanje mjesec dana do najviše tri mjeseca.
 

Ponavljanje ispita

Službenik koji nije položio Državni stručni ispit može pristupiti ponovnom polaganju najkasnije nakon 3 mjeseca od dana kada ispit nije položio.