Etika

Člankom 25. Zakona o državnim službenicima (NN 92/2005., 142/2006., 77/2007., 107/2007., 27/2008., 34/2011., 49/2011., 150/2011., 34/2012., 49/2012. - pročišćeni tekst, 37/2013., 38/2013., 138/2015. - Odluka USRH, 61/2017., 70/2019. i 98/2019.) propisano je da se državni službenik mora ponašati tako da ne umanji svoj ugled i ugled državne službe, te ne dovede u pitanje svoju nepristranost u postupanju. Pravila ponašanja državnih službenika uređuje etičkim kodeksom Vlada Republike Hrvatske.
 
Etički kodeks državnih službenika (NN 40/2011. i 13/2012.) sadrži pravila dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima državnih službenika te propisuje mogućnost podnošenja pritužbe na neetično ponašanje  državnih službenika i postupak povodom podnesene pritužbe.

Građani i državni službenici mogu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje državnih službenika:
  • čelniku državnog tijela u kojem službenik radi - poštom ili elektroničkom poštom
  • povjereniku za etiku imenovanom u tijelu u kojem službenik radi - poštom, elektroničkom poštom ili telefonom 
  • putem besplatnog telefona 0800 0304 svakog radnog dana
  • na adresu elektroničke pošte za pritužbe: etika@mpu.hr 


Sve pohvale na rad državnih službenika mogu se podnijeti na adresu elektroničke pošte za pohvale: pohvale@mpu.hr 


Rok za rješavanje je 60 dana od zaprimanja pritužbe. Ukoliko u tom roku nije dobio odgovor ili odgovorom nije zadovoljan, podnositelj može pritužbu uputiti Etičkom povjerenstvu, neovisnom tijelu nadležnom za promicanje etičkih načela u državnoj službi.
 

Povjerenici za etiku u Ministarstvu pravosuđa i uprave

Popis povjerenika za etiku - 26. lipnja 2024.