Kabinet ministra

Obavlja:
  • poslove stručne i administrativne podrške za ministra i državne tajnike
  • poslove koji se odnose na protokol i odnose s javnošću, ostvarivanje prava na pristup informacijama, zaprimanje predstavki i pritužbi iz djelokruga Ministarstva
  • poslove u vezi s osiguranjem pravodobne dostave materijala za Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor
  • koordinira poslove međunarodne suradnje
  • poslove koji se odnose na komunikaciju i prezentaciju aktivnosti Ministarstva
  • izrađuje mišljenja na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata te sudjeluje u njihovoj izradi
  • sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva

Kontakt