E-usluga „Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak“ od sada se može koristiti i u svrhe za koje je potrebno platiti pristojbu uz plaćanje pristojbe online

Slika /slike/naslovne_slike/e_usluge.jpg

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak je usluga Ministarstva pravosuđa i uprave putem sustava e-Građani koja je aktivna od 19. lipnja 2017.  za svrhe za koje nije potrebno platiti pristojbu: zasnivanje radnog odnosa, ostvarivanje prava na dodatak za djecu, ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja te ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu.

U sklopu projekta Ministarstva pravosuđa i uprave „Nadogradnja aplikativnog sustava eSpis“ u sustavu je implementirana funkcionalnost predaje zahtjeva za svrhe za koje je potrebno uplatiti sudsku pristojbu.
 
Time je omogućeno izdavanje navedenog uvjerenja za sve ostale svrhe za koje ga korisnici traže, kao i plaćanje sudske pristojbe. Neke od najčešćih svrha za koje se traže uvjerenja su: dozvola za boravak i rad, promjena imena/prezimena, dozvola za oružje, stambeno zbrinjavanje, priznavanje statusa udomitelja i sl.
 
Plaćanje pristojbe odvija se putem sustava za sigurno procesiranje platnih transakcija putem Interneta, osiguravajući na taj način potpunu tajnost i zaštitu osjetljivih kartičnih  i osobnih podataka platitelja.
 
Od početka godine na sudovima je podneseno oko 133 000 zahtjeva za svrhe za koje se plaća pristojba, što pokazuje izvrstan potencijal korištenja novih funkcionalnosti nadograđene e-usluge Ministarstva pravosuđa i uprave u sustavu e-Građani koji koristi više od milijun građana, i potencijalnu uštedu vremena građana koji, osobito u uvjetima pandemije Covid-19, za dobivanje ovog uvjerenja neće morati dolaziti na sudove.

Pisane vijesti