Zakon o plaćama u državnoj i javnoj službi najveći je reformski poduhvat u javnoj upravi u posljednja tri desetljeća

Slika /slike/vijesti naslovnica/2023/lipanj/HN20230628109860.jpg

Na 230. sjednici Vlade Republike Hrvatske Ministar Ivan Malenica predstavio je prijedlog Zakona o plaćama u državnoj i javnoj službi i prijedlog Zakona o državnim službenicima.

Ministar Ivan Malenica predstavio je prijedlog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama kojim se prvi puta jedinstveno i sustavno uređuje sustav plaća. Cilj ovoga zakona je standardizirati plaće u javnom sektoru na održiv način za više od 230 tisuća zaposlenih čija se plaća osigurava u državnom proračunu.

Zakon o plaćama u državnoj i javnoj službi prekretnica je u upravljanju ljudskim potencijalima

"Budući da u postojećem sustavu koji je uveden prije gotovo 30 godina, postoji oko 2.500 kategorija radnih mjesta s više od 560 različitih dodataka, ovim Prijedlogom uvodimo jedinstvenu platnu listu i 16 platnih razreda s koeficijentima u rasponu od 0,90 do 8. Time postojeći najniži koeficijent raste s 0,631 na 0,90 odnosno za više od 42%. Koeficijenti složenosti poslova propisivat će se uredbama Vlade Republike Hrvatske - za državnu službu i za javne službe" izjavio je ministar Malenica.

Važna novina Zakona je uvođenje dodataka na plaću za učinkovitost rada. Službenici i namještenici u novom će sustavu moći ostvariti do 30% dodataka za učinkovitost rada, kao i mogućnost ostvarivanja godišnjeg bonusa za one s najboljim rezultatima.  Učinkovitost tako postaje temelj za napredovanje, ali i nazadovanje u javnom sektoru. Službenici koji će dobiti ocjenu „zadovoljava“ neće ostvariti bodove za promicanje odnosno stagnirat će u plaći, dok će službenici s ocjenom „ne zadovoljava“ dobivati  otkaze.

"Zakonom se jasnije propisuje osnova plaća - koja se utvrđuje za radno mjesto, ne za pojedinca. Plaća se definira kao umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaća bez uvećanja za radni staž. Time ćemo postići primjenu načela - jednaka plaća za jednak rad. Kako bismo izbjegli stihijsko uređenje plaća u javnom sektoru osniva se Vijeće za praćenje sustava plaća. To će vijeće pratiti sustav plaća i predlagati cjelovito unaprjeđenje. U Vijeću će osim predstavnika Vlade i resornih ministarstava biti uključeni i predstavnici svake reprezentativne sindikalne središnje" rekao je ministar te dodao kako je prijedlog Zakona o plaćama u državnoj i javnoj službi najveći reformski poduhvat u javnoj upravi u posljednja tri desetljeća.

"Ovaj zakon prekretnica je u upravljanju ljudskim potencijalima i stvaranju učinkovite i profesionalne javne uprave bliže građanima" izjavio je ministar.

Zakon o državnim službenicima dio je mozaika promjena u javnoj upravi koji doprinosi podizanju kvalitete, učinkovitosti i profesionalnosti državne uprave

"Ovim se zakonskim prijedlogom uvodi centralizirani i digitalizirani sustav zapošljavanja u državnoj upravi. Postupak prijma u državnoj upravi vodit će se putem IT platforme od prijave na natječaj do prijma u državnu službu.  Postupak prijma do intervjua vodit će tijelo zaduženo za službeničke odnose, a intervjue će voditi tijela koja zapošljavaju.

Rezultati provjere kompetencija vrijedit će dvije godine što znači da se iste kompetencije neće morati ponovno provjeravati. Takvo testiranje kandidata osigurat će objektivan, transparentan i brz postupak zapošljavanja u državnoj službi" izjavio je ministar na temu prijedloga Zakona o državnim službenicima.

U skladu s novim Zakonom o plaćama koji predviđa novi sustav vrednovanja rada i nagrađivanja, u Zakonu o državnim službenicima propisuje se novi sustav ocjenjivanja sa sljedećim kategorijama: izvrstan, naročito uspješan, uspješan, zadovoljava i ne zadovoljava.

Svi službenici koji dobiju ocjenu zadovoljava bit će upućeni na dodatno stručno osposobljavanje ili će se biti premješteni na drugo radno mjesto (s istim stupnjem obrazovanja). Ocjena „ne zadovoljava“ propisuje se razlogom za otkaz. Zaposlenici s tri najviše ocjene - izvrstan, naročito uspješan i uspješan - moći će ostvariti bodove prema Zakonu o plaćama, a ujedno će takve ocjene biti  i temelj za promicanje.

"Na taj način uspješnost u radu postaje temelj za napredovanje" dodao je ministar.

Također, novim zakonom preciziraju se odredbe o sukobu interesa, propisuje se obveza potpisivanja izjave službenika da se ne nalazi u sukobu interesa te se dodaju dva nova razloga za prestanak službe po sili zakona sukladno Strategiji suzbijanja korupcije do 2030.

"Novi Zakon o državnim službenicima omogućit će kvalitetnije napredovanje i vrednovanje rada. Uz novi Zakon o Registru zaposlenih i COP-u, Zakon o plaćama i e-Državni ispit i čini cjelinu koja će podići transparentnost i kvalitetu državne uprave" zaključio je ministar.


 

Pisane vijesti