Dodatak na plaću za gotovo 29 000 državnih službenika i namještenika

Slika /slike/vijesti naslovnica/Sjednice Vlade RH/VRH_5910.jpg

Na današnjoj sjednici Vlade donesena je Odluka o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima od 5 do 10% do donošenja novog Zakona

Dodatak u visini od 5 ili 10 % ovisno o koeficijentima isplaćivat će se do donošenja novog Zakona o državnoj službi i javnim službama, a njime će biti obuhvaćeno gotovo 29 tisuća državnih službenika i namještenika.

Pravo na dodatak ostvarit će policijski službenici, službenici pravosudne policije, porezni i carinski službenici te državni službenici i namještenici u tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima,  ako ne ostvaruju dodatke za poslove utvrđene posebnim propisom ili sporazumom.

Dodatak će se početi primjenjivati s plaćom za kolovoz koja se isplaćuje u rujnu.

„Budući da se s državnom službom ne sklapa granski kolektivni ugovor te da pravo na dodatak ostvaruju samo državni službenici za posebne uvjete rada, ovom se Odlukom plaće u državnoj službi dodatno balansiraju u odnosu na plaće u javnom sektoru“, istaknuo je ministar Malenica.

 
Kvalitetnija primjena i izvršavanje europskog uhidbenog naloga te priznanje i izvršavanje presuda među državama članicama EU

Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije u nacionalno zakonodavstvo se transponira Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća iz veljače 2022. godine u pogledu njezina usklađivanja s pravilima Unije o zaštiti osobnih podataka.

Osim toga, odgovarajuće se prenosi Okvirna odluka Vijeća iz lipnja 2022. godine o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica.

Izmjene i dopune ovoga Zakona omogućit će kvalitetniju primjenu i izvršavanje europskog uhidbenog naloga te priznanje i izvršavanje presuda među državama članicama Europske unije.


Smanjuje se broj matičnih ureda za 40

Potreba reorganizacije matičnih ureda proizašla je iz promjena u vidu preuzimanja obavljanja povjerenih poslova državne uprave od strane županija, među kojima su i poslovi vezani za osobna stanja građana, kao i činjenice da se opseg poslova pojedinačnih matičnih ureda od donošenja važeće Uredbe iz 1998. godine promijenio.

Uredba je izrađena uzimajući u obzir prijedloge županija i grada Zagreba, analizu podataka iz statističkih izvješća te opseg poslova i broja stanovnika koje administrativno gravitiraju pojedinom matičnom uredu te se time došlo do optimalnog broja od 205 matičnih ureda.

Ministar Malenica je predstavljajući novu Uredbu istaknuo da se dio usluga iz područja osobnih stanja građana može ostvariti i digitalno, putem sustava e-Građani.

Stranica