Uloga obitelji u resocijalizaciji zatvorenika i osuđenika

 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana obitelji, u petak 22. svibnja 2015. godine, Uprava za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa je u suradnji sa Sekcijom za penološku psihologiju i Sekcijom za psihologiju obitelji, braka i partnerstva Hrvatskog psihološkog društva održala okrugli stol na temu „Uloga obitelji u resocijalizaciji zatvorenika i osuđenika“.

Cilj okruglog stola je unaprjeđenje suradnje među stručnjacima koji kroz različita profesionalna područja brinu o potrebama zatvorenika, osuđenika i njihovih obitelji te osvješćivanje važnosti obitelji u resocijalizaciji zatvorenika i osuđenika, kao i razmatranja načina na koje sustav može pružiti podršku, kako osobi koja izdržava kaznu tako i cijeloj njenoj obitelji.
 
U zaključcima okruglog stola istaknuta je potreba za uskom suradnjom različitih službi zatvorskog sustava, socijalnih službi, probacije, sudaca izvršenja te nevladinih udruga u pružanju podrške zatvorenicima i njihovim obiteljima. Razmotreni su različiti načini objedinjavanja informacija o uslugama koje su dostupne obiteljima dok se osoba nalazi na izdržavanju kazne („info-point“, brošure za obitelji i zatvorenike/osuđenike). Također je zaključeno da je u edukaciju zatvorskih i probacijskih službenika te službenika institucija socijalne skrbi, potrebno uvrstiti teme o potrebama, ulozi i važnosti obitelji u resocijalizaciji zatvorenika i osuđenika. Potrebno je kontinuirano osvješćivati javnost o potrebama zatvorenika i njihovih obitelji te uvoditi nove tehnologije za olakšavanje održavanja veza između zatvorenika i njihovih obitelji, osobito onih koji su zbog nedostatnih financijskih sredstava i udaljenosti mjesta izdržavanja kazne rijetko u kontaktu.
 
Prezentacije:
 1. Renata Šoher, Uprava za zatvorski sustav: Uloga obitelji u resocijalizaciji zatvorenika  - pregled stanja u zatvorskom sustavu
 2. Bernardica Franjić-Nađ, Đulijana Badurina-Sertić, Zoran Šimić, Đurđica Pavešić-Herkov, Uprava za zatvorski sustav: Kontakti zatvorenika s obitelji - rezultati istraživanja
 3. Željka Knotek Maloić, Marina Mirčeta Mikulić, Ester Brašnić, Uprava za kazneno pravo i probaciju: Uloga obitelji u resocijalizaciji počinitelja - probacijska perspektiva
 4. Ksenija Bauer, Ured pučke pravobraniteljice: Uloga podrške obitelji u ostvarivanju svrhe izvršavanja kazne zatvora s aspekta pučke pravobraniteljice
 5. Dubravka Svilar Blažinić, CZSS Zagreb: Podrška obitelji zatvorenika u okviru sustava socijalne skrbi


Pisane vijesti | Zatvorski sustav