Svečano otvorenje projekta „Razvoj i implementacija IT sustava za nadzor Zakona o općem upravnom postupku (ZUP)“

ZUP je važni dio sustava pravne zaštite građana
U Ministarstvu uprave danas je svečano obilježeno otvaranje projekta „Razvoj i implementacija IT sustava za nadzor Zakona o općem upravnom postupku (ZUP)“ financiranog iz EU IPA FFRAC 2012 fonda s 64.197,20 EUR.

Cilj ovog projekta u trajanju od 18 mjeseci je doprinijeti poboljšanju upravnih kapaciteta i transparentnosti javne uprave u Republici Hrvatskoj te osiguranju pravodobne, pouzdane i kvalitetne javne usluge korisnicima radi postizanja višeg životnog standarda svih građana i stvaranja poticajne poduzetničke okoline. Za postizanje spomenutog cilja  projektom je predviđeno uspostavljanje nacionalnog sustava za praćenje provedbe Zakona o općem upravnom postupku (ZUP) kroz decentralizirani sustav izvještavanja kojim će upravljati Ministarstvo uprave.

Naime, ZUP je  temeljni zakon koji primjenjuju javnopravna tijela prilikom odlučivanja o pravima, obvezama i pravnim interesima  stranaka što ga čini važnim dijelom sustava pravne zaštite građana. On uređuje pravila prema kojima javnopravna tijela trebaju postupati i odlučivati u upravnim stvarima unutar svojeg djelokruga. S obzirom na broj upravnih postupaka i tijela uključenih u provedbu ZUP-a praćenje ujednačene provedbe ovog zakona je iznimno značajno.

Tvrtki Ericsson Nikola Tesla d.d. povjerena je izrada IT sustava koji će biti razvijen kroz ovaj projekt kako bi se olakšalo praćenje provedbe ovog zakona.

Na svečanosti otvorenja nazočnima su se uvodno obratili gospodin Ivan Lupić, direktor, ICT za industriju i društvo u Ericsson Nikola Tesla d.d., gospođa Mirella Rašić, voditeljica Odjela za političko izvještavanje i analize u Predstavništvu Europske komisije u Hrvatskoj te gospodin Žarko Katić, zamjenik ministrice uprave.

U uvodnom dijelu je naglašeno kako  je korištenje suvremenih informacijsko-komunikacijskih rješenja u radu javne uprave ključno za poboljšanje pouzdanosti, otvorenosti, transparentnosti, učinkovitosti i ekonomičnosti javne uprave što su pak preduvjeti za stvaranje poželjnog poslovnog okruženja. Sam projekt su predstavili njegovi voditelji, gospođa Eva Kompes, za korisnika, Ministarstvo uprave i gospodin Tihomir Čukman, za ugovaratelja, Ericsson Nikola Tesla d.d..
 

Stranica