Sudjelovanje ministra pravosuđa na sastanku Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije

Slika /slike/vijesti naslovnica/Bruxelles 10-3-2016/bruxelles2.jpg

Ministar pravosuđa Ante Šprlje sudjelovao je na sastanku Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije koji se održao 10. i 11. ožujka 2016. godine u Bruxellesu

U okviru zakonodavnih vijećanja, države članice postigle su opći pristup o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o borbi protiv terorizma te provele političku raspravu o prijedlogu Uredbe Vijeća o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja.

Predsjedništvo Vijeća predstavilo je ministrima Izvješće o napretku u radu na prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovorâ o isporuci digitalnog sadržaja i prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovorâ o prodaji robe na Internetu i drugim vrstama prodaje robe na daljinu.
 
U okviru nezakonodavnih vijećanja, Europska komisija dala je ministrima informacije o trenutnom stanju stvari u pogledu Krovnog sporazuma EU-a i SAD-a o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem ili progonom kaznenih djela, prijedloga Komisije za odluke Vijeća o sklapanju i potpisivanju, od strane Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te dijaloga s poduzećima za informacijske tehnologije u području govora mržnje na internetu.

Pisane vijesti