Smjernice za upravljanje voznim parkom

Ciljevi Smjernica su, između ostalog, ekonomično i učinkovito korištenje proračunskih sredstava...
 Na temelju točke VI. stavka 2. Odluke o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja („Narodne novine“, broj 37/16), ministar uprave u suradnji s ministrom financija i državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu donijeli su Smjernice za upravljanje voznim parkom.

Ciljevi Smjernica za upravljanje voznim parkom su:
  • namjensko korištenje i upravljanje voznim parkom
  • ekonomično i učinkovito korištenje proračunskih sredstava
  • ekološki održivo korištenje voznog parka
  • određivanje klasa vozila
  • određivanje odgovornih osoba za upravljanje voznim parkom
  • standardizacija postupanja u upravljanju voznim parkom
  • uvođenje zajedničkog informacijskog sustava za upravljanje voznim parkom
  • davanje uputa kod nabave službenih automobila odgovornim osobama
  • ujednačavanje postupanja pri: nabavi službenih automobila, korištenju službenih automobila te -nadzoru i izvještavanju o korištenju službenih automobila. 
 

Stranica