Sjednica Vlade: Usvojene uredbe kojima se uređuju radna mjesta i koeficijenti za izračun plaća u državnoj i javnoj službi

Slika /slike/01 MINISTAR MALENICA/VRH_4911-01.jpeg

Na temelju novih uredbi proizašlih iz odredbi Zakona o plaćama ponovno će rasti plaće državnih i javnih službenika

Predstavljajući uredbe na sjednici Vlade održanoj 22. veljače, ministar Ivan Malenica istaknuo je kako je Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama uveden novi, objektivniji, održiviji i pravedniji sustav plaća i ocjenjivanja za više od 240 tisuća zaposlenika.

Usvojenim uredbama uređuje se raspon koeficijenata u platnim razredima, način primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta, naziv radnih mjesta, uvjete za raspored i koeficijenti za obračun plaće, zvanje, znakovlje i uvjeti stjecanja zvanja službenika pravosudne policije u zatvorskom sustavu te dodaci za zvanja pravosudne policije.

Novi koeficijenti

Uredbom o rasponima koeficijenata u platnim razredima u jedinstvenoj platnoj ljestvici u državnoj službi i javnim službama utvrđuje se raspon koeficijenata u 16 platnih razreda počevši od koeficijenta 1,00 do koeficijenta 8,00.

Postupak vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta

Uredbom o načinu primjene standardiziranih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta, službenici i namještenici se razvrstavaju u  platne razrede.

Radna mjesta vrednuju se u postupku analitičke procjene radnih mjesta, a za svaku razinu mjerila utvrđuje se vrijednost i postotak udjela te razine u ukupnoj vrijednosti radnog mjesta. Vrijednost razine standardnih mjerila izražavaju se  bodovima u rasponu od 0 do 1000, a udio razine u procjeni vrijednosti postotkom.

Uredbom se utvrđuje po pet razina za svako standardizirano mjerilo.

Vrednovanje radnih mjesta u državnim tijelima provodi Ministarstvo pravosuđa i uprave, dok za javne službe vrednovanje provodi Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Nazivi radnih mjesta, uvjeti i koeficijenti u državnim službama

Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća u državnoj službi, uz nazive radnih mjesta, uvjete i koeficijente propisuje se način prevođenja  naziva radnih mjesta.

U državnoj službi zaposleno je nešto više od 54 tisuća službenika i namještenika, od čega je 26.000 zaposleno u Ministarstvu unutarnjih poslova. Ovom reformom broj radih mjesta na koje se službenici mogu rasporediti konsolidiran je s 1.575 na 898.

S ciljem osiguranja načela jednakosti i vrednovanja radnih mjesta, tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose utvrđuje Popis općih i rukovodećih kompetencija u državnoj službi te Popis specifičnih kompetencija u državnoj službi na temelju kojih tijela državne uprave utvrđuju kompetencije za radna mjesta u pravilniku o unutarnjem redu, koji će se objavljivati na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Dodatak za zvanje pravosudne policije

S ciljem uređenja dodatka za zvanje pravosudne policije donesena je Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja službenika pravosudne policije u zatvorskom sustavu.

Prema ovoj Uredbi, službenici pravosudne policije postavljaju se u osobna zvanja ovisno o razini stečenog obrazovanja.

Zbog specifičnosti službe pravosudne policije Uredbom o dodacima za zvanja službenika pravosudne policije propisuju se dodaci na zvanje i to u rasponu od dva do deset posto.

Uredbom su propisani i uvjeti za promicanje te se razrađuju pitanja vezana za polaganje ispita za ovo zvanje.

„Uredbe su rezultat otvorenog dijaloga i socijalnog partnerstva te su dio prekretnice upravljanja ljudskim potencijalima. Uz veće plaće, uvodimo objektivnije napredovanje u službi - temeljeno na rezultatima rada, ali i mogućnost sankcioniranja onih službenika koji ne ostvaruju rezultate u radu.  Ovu reformu započeli smo još 2020. godine kada smo u Nacionalni plan oporavka i otpornosti uvrstili ovu reformu. Taj Nacionalni plan je izglasan 2021. godine tako da smo u protekle tri godine aktivno radili na ovoj reformi i ona zaista predstavlja jednu od najvećih reformi u području javne uprave zadnjih 30 godina“, zaključio je Ministar Malenica te zahvalio svima koji su sudjelovali u realizaciji ove reforme.

Sve uredbe stupit će na snagu 1. ožujka 2024. godine.

Državnim programom sređivanja i usklađenja katastra i zemljišnih knjiga do uspostave Baze zemljišnih podatka na otocima

Zakonom o otocima predviđeno je sređivanje i usklađivanje katastra i zemljišnih knjiga na otocima kao poslovi od prioritetnog i strateškog značaja.

Državni program sređivanja i usklađenja katastra i zemljišnih knjiga na otocima 2023. - 2027. prihvaćen na današnjoj sjednici Vlade prati provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka i njime se daje pregled i ocjena postojećeg stanja katastra i zemljišnih knjiga na otocima, utvrđuju se načini njihovog uređenja te nositelji provedbe i financiranje. Programom su katastarske općine na otocima podijeljene u pet skupina, a konačni cilj je uspostava Baze zemljišnih podatka na otocima.

„Vjerujemo da je uređeno vlasništvo preduvjet kvalitetnijeg razvoja otoka te privlačenja investicija na otoke“, rekao je ministar Malenica.

Pisane vijesti