Priopćenje za javnost

Povjerenstvo za provođenje stručnog nadzora dovršilo je izvanredni stručni nadzor u Kaznionici u Lepoglavi o zabilježenom slučaju samoubojstva zatvorenika H.K.

U stručnom nadzoru uzete su izjave službenih osoba u Kaznionici u Lepoglavi koje su obavljale poslove vezane uz provedbu pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora kao i poslove osiguranja Odjela na kojem je zatvorenik bio smješten, izvršen je uvid u snimke video nadzora Odjela, uvid u evidencije i službene zabilješke i drugu dostupnu dokumentaciju vezanu uz navedeni događaj.

Utvrđeno je da je u trenutku događaja na poslovima osiguranja bio raspoređen dovoljan broj službenika pravosudne policije sukladno Dnevnom rasporedu rada, kao i da je odmah po saznanju zatvoreniku pružena medicinska pomoć službenika Kaznionice u Lepoglavi, da je pozvana Hitna medicinska pomoć, a o navedenom događaju obaviještena je i nadležna Policijska postaja koja je napravila očevid.

Izvanrednim stručnim nadzorom nisu utvrđene povrede službene dužnosti, međutim u cilju unaprjeđenja postupanja u svrhu sprječavanja i prevencije događaja ovakve vrste, Kaznionici u Lepoglavi naložene su mjere za unaprjeđenje protokola postupanja službenika i reorganizaciju radnih procesa unutar kaznenog tijela.
 
 
 

Stranica