Podaci za lokalne izbore 2017. godine

Podaci za lokalne izbore na dan 20. travnja 2017. godine
Podaci koji se odnose na predstojeće izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbore za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i njihove zamjenike te izbore za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, na dan 20. travnja 2017. godine.
 
  • Broj članova predstavničkih tijela i broja zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji se biraju zajedno s njima
  • Broj potpisa kojeg su dužni prikupiti birači za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova predstavničkog tijela
  • Broj potpisa potreban za kandidaturu za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika
  • Broj potpisa potreban za kandidaturu za zamjenika iz reda pripadnika hrvatskog naroda
  • Broj potpisa potreban za kandidaturu za zamjenika iz reda nacionalne manjine
  • Broj članova predstavničkih tijela iz reda pripadnika nacionalnih manjina i iz reda pripadnika hrvatskog naroda
 

Stranica