PODACI ZA LOKALNE IZBORE 2013. - na dan 17. travnja 2013.Nova kategorija

Ministarstvo uprave u prilogu objavljuje podatke s danom  17. travnja 2013. godine,  koji se odnose na predstojeće izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbore za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike  i izbore za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda. Više pročitajte u prilogu.
Ministarstvo uprave u prilogu objavljuje podatke s danom  17. travnja 2013. godine,  koji se odnose na predstojeće izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbore za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike  i izbore za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda. Više pročitajte u prilogu.

Dana 05. travnja 2013. godine na snagu je stupio Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 37 od 28. ožujka 2013 godine. Tim Zakonom izvršena je područna promjena u Varaždinskoj županiji na način da je naselje Poljanec izdvojeno iz sastava Općine Martijanec te je pripojeno Gradu Ludbregu.
 
Dana 17. travnja 2013. godine na snagu je stupio Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 44 od 15. travnja 2013 godine. Tim Zakonom izvršena je područna promjena u Međimurskoj županiji na način da je naselje Štefanec izdvojeno iz sastava Općine Mala Subotica te je pripojeno Gradu Čakovcu.
 
Dana 16. travnja 2013. godine objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 45 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj koji će na snagu stupiti 24. travnja 2013. godine. Navedenim Zakonom izmijenjen je status Općine Popovača u Grad Popovača.
 
Na osnovu područnih promjena u pogledu naselja Poljanec i naselja Štefanec došlo je do promjena u broju stanovnika lokalnih jedinica na koje se odnosi područna promjena. Prema podacima iz Popisa stanovništva 2011. godine naselje Poljanec broji ukupno 716 stanovnika, jednako kao i naselje Štefanec. Slijedom promjene područne pripadnosti navedenih naselja Općina Martijanec sada broji 3.127 stanovnika, a Grad Ludbreg 9.194, odnosno Općina Mala Subotica sada broji 4.736 stanovnika, a Grad Čakovec 27.820 stanovnika.
 
Promjena broja stanovnika Općine Martijanec i Grada Ludbrega nije od utjecaja na broj članova predstavničkih tijela navedenih lokalnih jedinica. Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Općinsko vijeće Općine Martijanec ima 13 članova, a Gradsko vijeće Grada Ludbrega 15 članova.
 
Međutim, smanjenjem broja stanovnika Općine Mala Subotica došlo je do smanjenja broja članova Općinskog vijeća Općine Mala Subotica s 15 na 13 članova, dok broj članova Gradskog vijeća Grada Čakovca ostaje 21.
 
Slijedom promjene u pogledu broja članova Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, kao i broja potrebnih potpisa birača u postupku kandidiranja, izvršena je korekcija podataka objavljenih na stranicama Ministarstva uprave vezano za predstojeće lokalne izbore.
 

Stranica