e-Predmet – javni i besplatni pristup osnovnim podacima sudskih predmeta

 

Ministarstvo pravosuđa, kao glavni korisnik projekta IPA 2009 „Implementacija eSpisa na odabrane općinske sudove“, od 18. travnja pustilo je u promet javnu i besplatnu uslugu pristupa osnovnim podacima sudskih predmeta zainteresiranim osobama putem internet adrese http://e-predmet.pravosudje.hr/.

E-Predmet omogućit će građanima uvid u status njihovih predmeta, odnosno, informiranje o tijeku i dinamici rješavanja predmeta za predmete koji se trenutno nalaze u eSpis sustavu, a to su predmeti svih županijskih i trgovačkih sudova, te predmeti sa 46 općinskih sudova. Do kraja 2013. godine eSpis će, kroz IPA projekt, biti implementiran i na ostale općinske sudove.

Projekt IPA 2009 „Implementacija eSpisa na odabrane općinske sudove“ započeo je u kolovozu 2012. godine, trajat će godinu dana, a financiran je od strane Europske Unije s 520.000 eura (3,9 milijuna kuna).Pisane vijesti | Projekti