Održan Okrugli stol na temu prijedloga Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Dana 12. lipnja 2013. godine Ministarstvo pravosuđa održalo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu prijedloga Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Cilj Okruglog stola bio je potaknuti otvorenu raspravu na temu ocjene sustava besplatne pravne pomoći, predloženog novim Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, te potaknuti uključivanje šire javnosti u predmetnu problematiku sa svrhom daljnjeg jačanja kvalitete sustava besplatne pravne pomoći.

Pisane vijesti | Besplatna pravna pomoć