Objava biračima za predstojeće lokalne izbore

Pozivamo birače da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača zaključno do srijede 10. svibnja 2017. godine.
U nedjelju, 21. svibnja 2017. godine održat će se izbori za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike, izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izbori za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi do srijede 10. svibnja 2017. godine u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda.
 
Pozivamo pripadnike nacionalnih manjina odnosno pripadnike hrvatskog naroda, koji će do dana održavanja izbora napuniti 18 godina da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim uredom zaključno do srijede 10. svibnja 2017. godine.
 
Na lokalnim izborima mogu glasovati samo birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i to samo u mjestu svog prebivališta, a uvjet za ostvarivanje prava glasovanja je važeća osobna iskaznica. Na dan izbora birači se ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti.
 
Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača  mogu na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasovanje koju izdaju nadležni uredi prema mjestu prebivališta birača.
 
 
Uvid u registar birača
 
Nadležni uredi 
 


Izbori za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike te izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave:
Izbori za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda:  

Stranica