Obavijest biračima o izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Do 20. svibnja 2015. godine mogu se podnositi zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača. 
Odlukom Vlade Republike Hrvatske  izbori za članove vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave održat će se u nedjelju 31. svibnja 2015. godine. Birači pripadnici nacionalnih manjina za koje će se provesti izbori  mogu pregledati odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, zaključno do srijede, 20. svibnja 2015. godine. Također, pripadnici nacionalnih manjina koji će navršiti 18 godina do dana provedbe izbora, mogu se  izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim uredom.
     
S obzirom da se izbori provode po osnovi nacionalne pripadnosti, popis birača koji se sastavlja za svake izbore, sadrži podatke samo o biračima pripadnicima nacionalnih manjina s prebivalištem u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima se provode izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uz prebivalište uvjet za ostvarivanje prava glasovanja je važeća osobna iskaznica. Naime, samo birači pripadnici nacionalnih manjina koji imaju prebivalište u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave  u kojima se provode izbori i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača odnosno nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.
Podsjećamo birače da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti osim onih koji nisu upisani u registar birača.
 
Pripadnici nacionalnih manjina koji imaju biračko pravo, a  prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora dokazivati svoje pravo na glasovanje POTVRDOM ZA GLASOVANJE (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice).

     

Stranica