Novi projekti energetske obnove pravosudnih i kaznenih tijela

 • Slika /slike/vijesti naslovnica/Energetska obnova/fasada-gotova1.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Ministarstvo pravosuđa je, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., ugovorilo provedbu energetske obnove za tri pravosudna i jedno kazneno tijelo. 

Ukupna vrijednost projekata koje trenutno provodi Ministarstvo pravosuđa iznosi 16.381.819,55 kuna, dok ukupno dobivena bespovratna sredstva iznose 9.785.152,68 kuna.

Odluke o financiranju energetskih obnova zgrada donesene su za sljedeća tijela:
 • zgradu Općinskog suda u Slavonskom Brodu
 • zgradu Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku
 • zgradu Općinskog suda u Virovitici
 • zgradu Zatvora u Gospiću.

U pripremi je još desetak dodatnih projekata energetske obnove pravosudnih i kaznenih tijela – konačni cilj je poboljšati radne uvjete te modernizirati pravosudnu infrastrukturu kako bi se ostvarile uštede u skladu s Tehničkim propisima o racionalnoj uporabi i toplinskoj zaštiti u zgradama.
 

Zgrada Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku (ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 3. rujna 2019. godine)

Prethodno realiziranim projektom, IPA 2011 „Potpora racionalizaciji mreže sudova“, provedenim na zgradi Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku obnovljeno je potkrovlje i krovište. Takvom adaptacijom  je omogućen dodatni prostor koji je Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku bio potreban u provedbi procesa racionalizacije i spajanja postojećih ureda državnih odvjetnika.

Sada predviđena energetska obnova zgrade Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku funkcionalno i sadržajno se nadovezuje na navedeni projekt, a ujedno predstavlja i primjer uspješne sinergije koju je moguće postići kroz jasno postavljenje strateške ciljeve i koordinaciju među svim dionicima.

Projektom usmjerenim na energetsku obnovu zgrade Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku predviđene su uštede u potrošnji proračunske energije za grijanje od 71,69% te u primarnoj energiji 66,92%, dok će se smanjiti emisija CO2 od 68,08% na godišnjoj razini – sve to uz osuvremenjeni izgled zgrade te povećanje kvalitete boravka i rada u zgradi te vrlo pozitivan utjecaj na okoliš.
 

Zgrada Općinskog suda u Virovitici (ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 3. rujna 2019. godine)

Zgrada Općinskog suda u Virovitici izgrađena je 1960. godine, a njezina građevinska bruto površina iznosi 1494,64 m². Pokrenut je projekt obnove zbog dotrajale fasadne žbuke (naročito završni ukrasni sloj) i svih mehaničkih oštećenja. Osim navedenog, sva vanjska stolarija potječe iz vremena gradnje samog objekta, zbog čega je dotrajala i u vrlo lošem stanju.

Projektom su planirane brojne arhitektonske, strojarske i elektrotehničke mjere energetske obnove kojima će se postići uštede u potrošnji proračunske energije za grijanje od 72,20 %, smanjiti emisija CO2 od 57,25% na godišnjoj razini, osuvremeniti izgled zgrade i povećati kvaliteta života i rada u zgradi uz ukupno pozitivan utjecaj na okoliš.
 

Zgrada Zatvora u Gospiću (ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava potpisan 21. ožujka 2019. godine)

Zgrada poluotvorenog odjela u sklopu Zatvora u Gospiću izgrađena je 1955. godine, a njezina građevinska bruto površina iznosi 559,83 m². Planirane su arhitektonske i elektrotehničke mjere energetske obnove zgrade koje obuhvaćaju: termičku sanaciju vanjske ovojnice, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom tavanu i dijela krovišta koji je u neposrednom dodiru sa grijanim prostorom, zamjenu vanjske stolarije, modernizaciju unutarnje rasvjete te rekonstrukciju vanjskog sustava zaštite od munje.

Po provedbi projekta postići će se uštede u potrošnji proračunske energije za grijanje od 69,02 % i smanjiti emisija CO2 od 65,29% na godišnjoj razini.
 

Zgrada Općinskog suda u Slavonskom Brodu

Ministarstvo pravosuđa je u rujnu 2018. godine dogovorilo prvi projekt energetske obnove i to za zgradu Općinskog suda u Slavonskom Brodu u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
Provedbom obnove ta će zgrada, sagrađena 1974. godine, biti certificirana u energetski razred B što u potrošnji proračunske energije za grijanje predstavlja uštede od 79,95%, u dijelu primarne energije nakon energetske obnove 89,27% uštede i smanjenja emisiji CO2 od 90,49% na godišnjoj razini.

Energetska obnova zgrada u Republici Hrvatskoj susreće se s brojnim izazovima i rizicima. Ipak, u kontekstu dodijeljenih bespovratnih sredstava i svih kasnijih ušteda lakše se nositi i odgovarati na izazove nedostataka kvalificirane radne snage od gotovo 30.000 radnika, nedostatnog broja građevinskih tvrtki, rasta cijena za toplinsko-izolacijski materijal od 15 posto, rasta cijena radova pri čemu pojedine ponude izvođača premašuju i 30 posto procijenjenu vrijednost radova.Pisane vijesti | Projekti