Ministarstvo uprave preuzelo potpise za referendum

Provjera broja i vjerodostojnosti potpisa provest će se na slučajnom uzorku kojeg će utvrditi Državni zavod za statistiku.

Dana 5. studenoga 2014. godine Ministarstvo uprave je, temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske, zaprimilo od Hrvatskog sabora popisni materijal radi provjere broja i vjerodostojnosti potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma o donošenju Zakona o obavljanju pratećih i neosnovnih djelatnosti u javnom sektoru.
 
Uzorak potpisa nad kojima će se obaviti provjera broja i vjerodostojnosti odredit će Državni zavod za statistiku, a o rezultatima provjere Ministarstvo uprave izvijestit će Vladu Republike Hrvatske.  

Stranica