Ministar Malenica predstavio Vladi izmjene ZUP-a i ZUS-a

Slika /slike/novi osj/73sjednica.png
Planirane izmjene Zakona o općem upravnom postupku obuhvaćaju dodatne dopune pojedinih odredbi koje se tiču elektroničke komunikacije, njihovu razradu i prilagođavanje novim načinima komunikacije javnoupravnih tijela i stranaka te su razrađene i odredbe kojima se uređuje potpisivanje elektroničkim potpisom i dostavu elektroničkim putem.
 
Zakon o upravnim sporovima u svojim izmjenama, isto tako, predviđa novine u elektroničkoj komunikaciji te omogućava se korištenje odgovarajućih audiovizualnih uređaja za potrebe održavanja ročišta na daljinu ili izvođenja pojedinih dokaza te je usmjeren efikasnijem korištenju potencijala modernih tehnologija kako bi se unaprijedila dostava u upravnim sporovima te je se učinilo bržom i efikasnijom što bi trebalo dovesti do skraćivanja trajanja postupaka te smanjenja troškova.
 
Zbog činjenice da su u gradu Pazinu održane tri neuspješne konstituirajuće sjednice u kojima predsjednik nije izabran niti je Vijeće konstituirano, ispunili su se uvjeti propisani Zakonom o lokanim izborima stoga je Vladi predloženo raspisivanje prijevremenih izbora za gradsko vijeće Grad Pazina koji će se održati 3. listopada 2021. 
 
Također, ministar Malenica je Vladi RH predstavio i prijedlog zaključka o prihvaćanju Odgovora Republike Hrvatske na preporuke za hitno djelovanje sadržane u VI. izvješću Odbora stručnjaka o provedbi Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima od strane RH, koji je Vlada prihvatila, a koji je usmjeren uporabi manjinskih jezika u tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave te proširenju ravnopravne službene uporabe tih jezika na dodatne općine, odgoju i obrazovanju na manjinskom jeziku s ciljem zaštite prava nacionalnih manjina.


Pisane vijesti