Izmjene Zakona o DSV-u i Zakona o DOV-u pred Saborom

Slika slike/novi osj/sabor2505.png

Ministar Ivan Malenica predstavio je danas Saboru izmjene Zakona o Državnom sudbenom vijeću i Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću.

Namjera ovih izmjena i dopuna je osigurati učinkovitiji i kvalitetniji rada oba Vijeća, unaprijediti postupak imenovanja pravosudnih dužnosnika te povećati njihovu odgovornost i transparentnost.

Novine koje predviđaju izmjene i dopune ovih zakona odnose se na postupak planiranja popunjavanja sudačkih mjesta koji se, radi što realnijeg utvrđivanja potreba popunjavanja,  vremenski se skraćuje s dvije na jednu godinu te se , radi veće transparentnosti i dostupnosti javnosti, propisuju i obvezu objave plana popunjavanja slobodnih sudačkih i zamjeničkih mjesta te njihovih izmjena na mrežnim stranicama Ministarstva i Vijeća.
Također, dorađuju se odredbe o institutu imenovanja i premještaja, a preciznije se uređuju uvjeti za imenovanje osoba u sudove i državna odvjetništva prvog stupnja, i to samo iz reda onih koji već ne obnašaju pravosudnu dužnost dok se postupak imenovanja dužnosnika u viša pravosudna tijela uređuje se na način da se imenovanje omogućuje i osobama koje su ranije obnašale pravosudne dužnosti, međutim, uz posebnu pisanu provjeru znanja.
Izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću u katalog stegovnih djela uvodi se novo stegovno djelo uskrate suglasnosti za provođenje sigurnosne provjere te se redefinira stegovno djelo neurednog obnašanja dužnosti na način da se dužnost ispunjenja Okvirnog mjerila povećava sa sadašnjih 80% na 100%.  Uz to, nastup zastare zbog nepoduzimanja radnji u postupku bez opravdanog razloga jasno se utvrđuje kao stegovno djelo neurednog obnašanja dužnosti.
Predloženim izmjenama Zakona o Državnoodvjetičkom vijeću uvodi se više različitih novčanih kazni u stegovnim postupcima koji se vode protiv zamjenika državnih odvjetnika, uvodi se mogućnost uvjetne osude te njezinog opoziva, a uskrata suglasnosti za provedbu sigurnosne provjere predloženim izmjenama i dopunama postat će osnova za razrješenje dužnosti zamjenika državnog odvjetnika, na zahtjev DORH-a.

Raspravu možete pratiti na: https://www.youtube.com/watch?v=S3JwCtcmFqs

Stranica