Europska komisija objavila godišnje izvješće o vladavini prava

Slika /slike/Generičke fotografije/shutterstock_140867215.jpg

Europska komisija objavila je u srijedu, 13. srpnja treće Godišnje izvješće o stanju vladavine prava u Europskoj uniji.

Riječ je o instrumentu koji se pokazao korisnim za jačanje razumijevanja vladavine prava u Uniji i uspješnim okvirom za neformalni, otvoreni i konstruktivni dijalog o vladavini prava.

Europska komisija u novom izvješću za Hrvatsku prepoznala je usvajanje niza vrlo bitnih zakonodavnih i strateških dokumenata u području planiranja i provedbe reformi u pravosuđu, uključujući Nacionalni plan oporavka i otpornosti, posebno u području unapređenju učinkovitosti i kvalitete pravosudnog sustava te antikorupcijskog okvira.

Ovogodišnje godišnje izvješće Europske komisije o vladavini prava, kada se analiziraju svi aspekti u području pravosuđa, potvrđuje značajan napredak Republike Hrvatske u odnosnu na prethodna dva.

U izvješću je posebno pozdravljeno usvajanje nove Strategije za sprječavanje korupcije, donošenje novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa kojim se ojačava pravni i institucionalni okvir vezan uz podnošenje imovinskih kartica, kao i usvajanje zakonodavnih izmjena u cilju bolje i kvalitetnije zaštite zviždača.

Komisija je pozitivnim ocijenila jačanje financijskih i ljudskih resursa u Državnom sudbenom i Državnom odvjetničkom vijeću, uključujući i rješavanje pitanja izbora predsjednika Vrhovnog suda, kao i povećanje opsega komuniciranja elektroničkim putem na svim sudovima i ostalim pravosudnim tijelima.
Također, u izvješću je posebno istaknut  smanjen broj predmeta na drugostupanjskim sudovima i te skraćenje trajanja postupka.

Pored pozitivnih pokazatelja, u izvješću su dane preporuke Hrvatskoj u pogledu jačanja učinkovitosti pravosuđa i jačanja instrumenata borbe protiv korupcije, posebno u pogledu percepcije razine korupcije.

Ministarstvo pravosuđa i uprave nastavit će provoditi zakonodavne i organizacijske promjene u cilju povećanja učinkovitosti pravosuđa. Novim izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku i Zakona o parničnom postupku uvedene su odredbe s ciljem ubrzanja postupka; uvodi se obvezno tonsko snimanje, proširuje mogućnost korištenja e-Komunikacije. U parnični postupak uvode se precizni rokovi za sve faze postupka i plan upravljanja postupkom, a u kaznenih postupak uvedena je tzv. zabrana dvostrukog ukidanja prvostupanjskih presuda.

Također, u 2022. godini provode se Akcijski planovi za unaprjeđenje učinkovitosti pravosuđa, a s početkom godine na snagu su stupila nova Okvirna mjerila za rad sudaca.

 U području antikorupcije, uz donošenje Prvog Akcijskog plana uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, sukladno planu zakonodavnih aktivnosti pristupit će se izradi Zakona o lobiranju.

Izvješće o vladavini prava s preporukama za Hrvatsku dostupno je na poveznici.
 

Pisane vijesti