Državni tajnik Martinović na sastanku Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova

Slika /slike/vijesti naslovnica/2022/listopad/JHA_DTMartinovic.jpg

Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, sudjelovao je na sastanku Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije koji se održava 13. i. 14. listopada 2022., u Luxembourgu.

Sudionici sastanka su, od zakonodavnih aktivnosti,  izvješteni  o napretku revizije Direktive 2008/99/EZ o zaštiti okoliša putem kaznenog prava. Cilj je revizije poboljšati učinkovitost postojeće Direktive 2008/99/EZ o zaštiti okoliša putem kaznenog prava. Prijedlog revizije preciznije definira kaznena djela protiv okoliša, dodaje nove kategorije kaznenih djela u područje primjene i uvodi razne nove odredbe, uključujući minimalne maksimalne razine sankcija za fizičke i pravne osobe.

Sudionici su obaviješteni o Direktivi o odgovornosti za umjetnu inteligenciju te o aktualnim zakonodavnim prijedlozima.

U sklopu nezakonodavnih aktivnosti razgovaralo se o trenutačnom stanju Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO). Ured provodi istrage i radnje kaznenog progona te obnaša zadaće tužitelja pred nadležnim sudovima država članica do konačnog zaključenja predmeta. Među glavnim značajkama Ureda navode se njegova neovisnost i odgovornost, kao jamstvo učinkovitosti izvršavanja njegovih funkcija i ovlasti.

Također, sudionici su informirani o borbi protiv nekažnjavanja zločina počinjenih u vezi s ruskom agresijom na Ukrajinu. Kako bi se dodatno razvili i racionalizirali ovi napori, predsjedništvo je podnijelo nacrt Zaključaka Vijeća o borbi protiv nekažnjavanja zločina počinjenih u vezi s ruskom agresijom na Ukrajinu, a nedavno su započele i rasprave o tom nacrtu Zaključaka.

Razmijenjena su mišljenja u vezi pravosudnog osposobljavanja i njegovog utjecaja na pristup pravosuđu u kontekstu vladavine prava. Mnogi ciljevi utvrđeni u Europskoj strategiji za pravosudno osposobljavanje za razdoblje 2021. - 2024. sadržani su u ciljevima kojih je većina nacionalnih pružatelja pravosudnog osposobljavanja u državama članicama EU-a svjesna, a mnogi od tih ciljeva već se neko vrijeme nastoje ostvariti. 

Zajedno s direktorom Agencije za temeljna prava (FRA) razmijenjena su mišljenja u vezi poštivanja temeljnih prava u kriznim vremenima, raspravljalo se o ocijeni  otpornosti infrastrukture za ljudska prava, posebno nacionalnih institucija, pravosuđa i civilnog društva te o tome koje daljnje korake treba poduzeti kako bi se povećala otpornost infrastrukture za ljudska prava i kako bi se ona mogla bolje nositi s krizama.

Sudionici su informirani i o prvom izvješću o primjeni i funkcioniranju Direktive (EU) 2016/680 o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva te o Radionici o prekograničnoj zaštiti ranjivih odraslih osoba.
 
 

Stranica