22. veljače - Europski dan žrtava kaznenih djela

Slika /slike/vijesti naslovnica/shutterstock_108866654.jpg

Diljem Europe danas se obilježava dan žrtava kaznenih djela s ciljem podizanja svijesti javnosti o pravima žrtava kaznenih djela. 

Ministarstvo pravosuđa kontinuirano radi na promoviranju prava i informiranju žrtava kaznenih djela te svi uključeni dionici nastoje pomoći žrtvama da lakše prođu kroz traumatično iskustvo, s čime se ujedno želi spriječiti njihova nova viktimizacija.

Sustav podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj uspostavljen je na dvije razine:
  • na razini Ministarstva pravosuđa, Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima
  • na razini županijskih sudova na kojima su osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima i to u Zagrebu, Zadru, Osijeku, Vukovaru, Splitu, Sisku i Rijeci

Ministarstvo pravosuđa, odnosno Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima ima zadaću institucionaliziranja i koordiniranja sustava podrške žrtvama i svjedocima, što uključuje i koordiniranje rada odjela za podršku žrtvama i svjedocima na sudovima. Pored toga provodi i značajne aktivnosti direktne podrške i informiranja žrtava, kao npr. poslove informiranja žrtava o redovnom i uvjetnom otpustu osuđenika s izdržavanja kazne zatvora te obavlja stručne i administrativne poslove za Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela.

Navedeni odjeli za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima pružaju žrtvama i svjedocima emocionalnu podršku, te praktične informacije i informacije o pravima prije, za vrijeme i nakon svjedočenja na sudu.

Ministarstvo pravosuđa 2015. godine donijelo je Nacionalnu strategiju razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Cilj Nacionalne strategije je da žrtvi ili svjedoku već od samog počinjenja kažnjivog djela, tijekom cijelog kaznenog odnosno prekršajnog postupka i nakon njega bude pružena odgovarajuća podrška i pomoć u svrhu izbjegavanja dodatnih trauma i prevladavanja osjećaja prepuštenosti samima sebi te radi osnaživanja za rehabilitaciju i uspostavu narušenih prava.

Sukladno ciljevima i mjerama Nacionalne strategije, pored ostalog predviđeno je i uključivanje organizacija civilnog društva u sustav podrške žrtvama i svjedocima. Na taj način doprinosi se povećanju dostupnosti usluga koje doprinose poboljšanju položaja žrtava i svjedoka koji su preživjeli najteže oblike nasilja.

Ministarstvo pravosuđa 2016. godine po prvi puta uvršteno je u sustav financiranja projekata udruga iz javnih izvora te je osiguralo sredstava od igara na sreću za financiranje projekata organizacija civilnog društva.

U svrhu osiguranja sustavnog pružanja podrške žrtvama i svjedocima na teritoriju Republike Hrvatske, Ministarstvo pravosuđa navedena sredstva dodijelilo je organizacijama civilnog društva u pet županija u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Navedene odabrane organizacije pružat će podršku žrtvama i svjedocima tijekom 2017. godine.  
 


Pisane vijesti