Bolja kontrola i sprječavanje zlouporabe instituta ugovora doživotnog i dosmrtnog uzdržavanja

Uvođenjem Registra ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju ograničava se broj mogućih sklopljenih ugovora, čime se snažnije štite starije osobe i sprječavaju moguće zlouporabe

Na današnjoj sjednici Vlade prihvaćeni su prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o obveznim odnosima i Zakona o parničnom postupku.

„Izmjene i dopune idu u smjeru zaštite jedne od najranjivijih skupina, a to su stari i nemoćni, jer smo vidjeli u praksi da postoji zlouporaba instituta ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju na štetu starijih i nemoćnih“, istaknuo je ministar Malenica.

Cilj izmjena Zakona o obveznim odnosima je spriječiti zlouporabu ovih ugovora, odnosno spriječiti profesionalizaciju sklapanja ovakvih ugovora.

Također, broj ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju se ograničava, a ustrojava se i Registar ugovora kako bi se kontrolirao broj sklopljenih ugovora. Dodatna zaštita u vidu obveze osnivanja službenosti stanovanja spriječit će mogućnosti zlouporabe imovine.

S ciljem pojednostavljenja i pojašnjenja, mijenjaju se odredbe o načinu određivanja visine kamatne stope zateznih kamata te određivanja definicije referentne stope.

Postupci vezani za ugovore o doživotnom i dosmrtnom postaju hitni

Izmjene koje donosi Zakon o parničnom postupku odnose se na propisivanje hitnosti postupaka radi izmjene, raskida, utvrđenja ništetnim i radi poništenja ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, čime se osigurava brže i učinkovitije rješavanje ovakvih postupaka.

Dodatno, odredbe Zakona se dorađuju kako bi se prilagodile novim digitalnim novinama, ali i postupcima mirenja u skladu s novim Zakonom o mirnom rješavanju sporova.

Stranica