Održana 250. sjednica Vlade

Ministar Malenica predstavio je na 250. sjednici Vlade Republike Hrvatske Izmjene Kaznenog zakona i Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela te je prihvaćeno pokroviteljstvo Vlade za 80. obljetnicu donošenja Odluke o pripojenju Zadra Hrvatskoj

"Izmjenama i dopunama Kaznenog zakona i Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela usklađujemo naše zakonodavstvo sa standardima Konvencije Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj o borbi protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim transakcijama. Ove izmjene i dopune korak su prema ratifikaciji Konvencije i pristupu Radnoj skupini OECD-a za suzbijanje i podmićivanje u međunarodnim transakcijama" izjavio je ministar.

Predloženim izmjenama u Kaznenom zakonu precizira se definicija službene osobe za kaznena djela davanja ili primanja mita. Uz već postojeću definiciju službene osobe, službenom osobom smatrat će se i strani javni službenici.

Također, širi se i krug mogućih počinitelja kaznenog djela podmićivanja zastupnika na strane javne službenike.

"Izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kazneno djelo proširuje se temelj subjektivne izvedene odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Pravna osoba kaznit će se za kazneno djelo ako je time pravna osoba ostvarila ili trebala ostvariti korist za sebe ili drugoga. Uz to, propisuje se i da je pravna osoba odgovorna za počinjenje kaznenog djela ako je do počinjenja kaznenog djela došlo zbog propuštanja nadzora ili kontrole" rekao je ministar.

Precizira se i izraz odgovorne osobe. Odgovornom osobom u pravnoj osobi smatrat će se svaka fizička osoba kojoj je na bilo kojoj razini povjereno obavljanje poslova iz područja djelovanja pravne osobe i povećavaju se kazne za odgovornost pravnih osoba.

"Ove izmjene i dopune važan su korak u procesu pristupanja Radnoj skupini za suzbijanje podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcija i pristupanju Republike Hrvatske OECD-u kao ključnom vanjsko-političkom cilju" zaključio je ministar.

Također, na 250. sjednici Vlade Republike Hrvatske prihvaćeno je pokroviteljstvo za 80. obljetnicu donošenja Odluke ZAVNOH-a o pripojenju Zadra Hrvatskoj. 
 

Stranica