Stalni sudski procjenitelji

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sudovima (Narodne novine, broj 21/22) ne propisuje više profesiju stalnih sudskih procjenitelja, ali već imenovani procjenitelji nastavljaju obavljati poslove sudske procjene do isteka mandata.