Povjerljivi savjetnici

Državni službenik i namještenik ima pravo na poštovanje osobe i zaštitu dostojanstva za vrijeme i u svezi obavljanja poslova svog radnog mjesta.

Osobnost i dostojanstvo službenika i namještenika štiti se od uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja poslodavca, nadređenih, suradnika i osoba s kojima službenik i namještenik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova.
 
U slučaju uznemiravanja ili diskriminacije te spolnog uznemiravanja, državni službenik i namještenik može se obratiti:
 
  • nadređenom državnom službeniku,
  • sindikalnom povjereniku ili
  • ovlaštenoj osobi od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivom savjetniku).

Povjerljivi savjetnici dužni su do 31. siječnja tekuće godine izvijestiti Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora o broju i naravi (težini) zaprimljenih pritužbi u prethodnoj godini u državnom tijelu u kojem su imenovani, na obrascu koji je sastavni dio Dodatka I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Povjerljivi savjetnici u Ministarstvu pravosuđa i uprave