Zajednička komisija za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Slika /slike/Istaknute teme/zajednicka komisija.jpg

Ugovorne strane Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike imenuju zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora.

„Zajednička komisija za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (dalje: Komisija) konstituirana je na sjednici održanoj dana 8. srpnja 2022. godine.
 
Komisija ima sedam članova od kojih svaka strana imenuje tri člana, a sedmog pridruženog člana imenuje dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu koji na sjednicama sudjeluje samo u slučaju kada članovi Komisije ne mogu donijeti odluku većinom glasova.
 
Sve odluke Komisija donosi većinom glasova.
 
Predsjednik Komisije je Edin Sarajlić, a tajnik je Krešimir Milobara.
 
Sjedište Komisije je pri Ministarstvu pravosuđa i uprave u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49.
 
Komisija donosi Poslovnik o radu Zajedničke komisije za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
 
Ugovorne strane (uključujući državna tijela i podružnice sindikata) mogu komisiji upućivati zahtjeve za tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
 
Službenici i namještenici mogu Komisiji upućivati zahtjeve za tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike isključivo putem popunjenog obrasca koji se nalazi u prilogu tog Ugovora, a čiji obrazac se može preuzeti ovdje: Obrazac (word).
 
Upiti se na propisanom obrascu mogu dostaviti na mail adresu: kolektivni.ugovor@mpudt.hr.
 
Upiti se urudžbiraju i razmatraju na sjednicama Komisije prema redoslijedu primitka.“

Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Možda vas zanima i...