Može li stranka biti oslobođena od plaćanja javnobilježničke nagrade i naknade?

U Zakonu o javnom bilježništvu propisano je kako zakonom određeni sud može osloboditi stranku od plaćanja i nagrade i naknade troškova javnom bilježniku, u skladu s pravilima javnobilježničke tarife, u kojem slučaju javni bilježnik ima pravo od države tražiti plaćanje nagrade i naknade troškova.
 
Pored navedenog, korisnik javnobilježničkih usluga može se osloboditi od plaćanja troškova temeljem Pravilnika o oslobođenju snašanja troškova pružanja javnobilježničkih usluga u kojem je propisano kako javni bilježnik može osloboditi stranku plaćanja javnobilježničke nagrade i troškova ako se radi o socijalno ugroženoj osobi, žrtvi domovinskog rata i invalidu domovinskog rata, a u članku 4. navedenog Pravilnika izrijekom su nabrojane radnje i poslovi za koje stranke ne mogu tražiti oslobođenje od plaćanja.
 
Za odlučivanje o zahtjevu za oslobođenje od plaćanja nagrade i naknade troškova javnom bilježniku nadležni su zakonom određeni sud odnosno javni bilježnik.