Izdaje li Ministarstvo pravosuđa potvrde iz kaznene/prekršajne evidencije na engleskom jeziku?

Ministarstvo pravosuđa potvrde iz kaznene evidencije u svrhu ostvarivanja prava u inozemstvu izdaje isključivo na hrvatskom jeziku.