Provjera znanja o ustrojstvu sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja

  • nakon podnošenja zahtjeva za imenovanje i utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za imenovanje, Ministarstvo obavještava kandidate za stalne sudske tumače o dužnosti polaganja provjere znanja o ustrojstvu sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja
  • provjeru nisu dužni polagati kandidati koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava te kandidati koji su već imenovani za stalnog sudskog tumača za neki drugi strani jezik
  • provjeru znanja organizira i provodi Ministarstvo pravosuđa i uprave, a rokovi se održavaju ovisno o broju kandidata za stalne sudske tumače
  • polaganje provjere znanja održat će se 22. svibnja 2024. u Ministarstvu pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb.
  • troškove provjere znanja u iznosu od 112,00 eura snosi kandidat  (podaci za uplatu: HR1210010051863000160  Državni proračun Republike Hrvatske, Model: 64, Poziv na broj: 5665-51441-629000)
  • program provjere znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja za stalne sudske vještake i stalne sudske tumače