Posebno uvjerenje iz kaznene evidencije - koje stranka ne može sama za sebe zatražiti - po službenoj dužnosti traži nadležno tijelo

Sukladno Zakonu o pravnim posljedicama osude kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji („Narodne novine”143/12,105/15, 32/17 i 53/22 - u daljnjem tekstu Zakon) kaznena evidencija se vodi za fizičke i pravne osobe koje su za kaznena djela pravomoćno osuđene u Republici Hrvatskoj, kao i za državljane Republike Hrvatske i za pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su za kaznena djela pravomoćno osuđene izvan Republike Hrvatske, ako su ti podaci dostavljeni Ministarstvu.
 
Pravni temelj za traženje predmetnog uvjerenja o nekažnjavanju iz kaznene evidencije pruža članak 13. stavak 1. Zakona, koji izrijekom navodi da se posebno uvjerenje izdaje za posebnu svrhu ili kada je to predviđeno posebnim Zakonom. Posebna uvjerenja u svrhe propisane posebnim zakonima (npr.  izdavanja licencije za obavljanje prijevoza tereta u međunarodnom cestovnom prometu) zatražit će za Vas nadležno tijelo po službenoj dužnosti.

Sukladno naprijed navedenome pisani zahtjev za podacima u kaznenoj evidenciji mora sadržavati svrhu i pravnu osnovu traženja podataka, a podnosi se na propisanom obrascu III a (fizička osoba) i IIIb (pravna osoba) koji su sastavni dio Pravilnika o kaznenoj evidenciji („Narodne novine“ broj 7/2013).
    
Dakle, stranka ne može sama za sebe  zatražiti izdavanje predmetnog uvjerenja,
već će to po službenoj dužnosti učiniti nadležno tijelo.
 
U svezi navedenoga Ministarstvo dostavlja posebno uvjerenje sukladno  posebnom zakonu kojim je propisan katalog kaznenih djela za koja će se osobe provjeriti u svrhu propisanu posebnim Zakonom.

Sve dodatne informacije možete dobiti ponedjeljkom, utorkom, srijedom i četvrtkom od 9 do 11 sati na brojevima telefona: 01/3714- 224, 01/3714 -228 i 01/3714 -213.