Potvrda iz kaznene evidencije radi ostvarivanja prava u Republici Hrvatskoj

Ukoliko je zakonom kojim je regulirano vođenje kaznene ili posebnim zakonom propisano traženje podataka iz kaznene evidencije za ostvarivanje prava u Republici Hrvatskoj, tada je podatke po službenoj dužnosti treba zatražiti nadležno tijelo koje rješava odnosno donosi odluku u konkretnom predmetu.
 
Ministarstvo dostavlja podatke iz kaznene evidencije izdavanjem općih i posebnih uvjerenja o podacima iz kaznene evidencije.
  • OPĆE UVJERENJE je uvjerenje koje sadržava cjelovite podatke iz kaznene evidencije za određenu osobu i izdaje se nadležnim tijelima javne vlasti u slučajevima kada je traženje takvih podataka propisano čl. 9. i 11 . Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidencije i rehabilitaciji.
Zahtjev za izdavanje općeg uvjerenja, za fizičku osobu podnosi se na Obrascu I a., a za pravnu osobu na Obrascu I b.
  • POSEBNO UVJERENJE je uvjerenje koje sadržava djelomične podatke iz kaznene evidencije za određenu osobu i izdaje se nadležnim tijelima javne vlast za u slučajevima kada je traženje takvih podataka propisano čl. 13. st.4., Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, te u slučajevima kada je traženje podataka predviđeno posebnim zakonom.
Zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja, za fizičku osobu podnosi se na Obrascu III a., a za pravnu osobu na Obrascu III b.
Posebno uvjerenje se iznimno izdaje sukladno članku 14. st. 2 Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji i poslodavcima uz suglasnost osobe za koju se ti podaci traže, a kada o zasnivanju radnog odnosa ili povjeravanju poslova čije obavljanje podrazumijeva redovne kontakte s djecom.
Zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja iz članka 14. st. 2. Zakona, podnosi se na Obrascu IV.