Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Tumačenja Komisije imaju pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora i dostavljaju se podnositelju upita i svim potpisnicima ovog Ugovora, koji su se dužni pridržavati danog tumačenja.

Tumačenja zajedničke komisije objavljuju se na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.