Započinje izrada nacionalnih planova razvoja pravosudnog sustava i javne uprave

Slika /slike/mpu_djelokrug.jpg

Na 52. sjednici Vlade usvojena je Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava od 2021. do 2027. godine i Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana za razvoj javne uprave od 2021. do 2027. godine.

Po usvajanju odluka ministar pravosuđa i uprave imenovat će Stručna radne skupine za izradu nacionalnih planova koji se donose za provedbu ciljeva utvrđenih Nacionalnom razvojnom strategijom za razdoblje do 2030. godine.
U radnim skupinama sudjelovat će predstavnici javnog sektora, znanstveno-akademske zajednice, socijalnih partnera, lokalne i područne (regionalne) samouprave te civilnog društva.

Postupak izrade i donošenja nacionalnih planova provodit će se sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 123/17), ovim odlukama i drugim podzakonskim propisima iz područja pravosuđa i javne uprave.

Nacionalni planovi razvoja, kao strateški dokumenti, sadržavat će srednjoročne prioritete koji za cilj imaju unaprijediti, optimizirati i digitalizirati procese u pravosuđu i javnoj upravi.

Nacionalni plan razvoja pravosudnog sustava obuhvatit će sljedeće srednjoročne prioritete:
 
  • Nastavak smanjivanja broja neriješenih predmeta i skraćivanje trajanja sudskih postupaka poboljšanjem učinkovitosti
  • Unaprjeđenje kompetencija i upravljačkih vještina u pravosudnom sustavu
  • Unaprjeđenje infrastrukturnih uvjeta u pravosudnim tijelima radi poboljšanja radnih uvjeta za osoblje pravosudnog sektora te veće zadovoljstvo građana
  • Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa u pravosudnom sustavu
 
Nacionalni plan za razvoj javne uprave obuhvatit će sljedeće srednjoročne prioritete:
 
  • Podizanje kvalitete javnih usluga
  • Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa javne uprave
  • Unaprjeđenje upravljanja ljudskim resursima na načelima profesionalizma i kompetentnosti te kvalitete javne uprave
  • Unaprjeđenje funkcionalnosti i održivosti područne (regionalne) i lokalne samouprave
  • Otvorenost prema savjetovanju i sudjelovanju građana i organizacija civilnoga društva u oblikovanju i provedbi javnih politika
 
Sastavni dio polazišta nacionalnih planova jesu neovisne analize i ocjena dosadašnje koncepcije razvoja pravosudnog sustava i javne uprave:

Pisane vijesti