Započeo Projekt: "Razvoj pravosudne suradnje u kaznenim stvarima"

Slika /slike/banneri/Ostale informacije.jpg

Sudska uprava Republike Latvije i Europska komisija sklopili su 22. ožujka 2019. godine sporazum o provedbi projekta: „Razvoj pravosudne suradnje u kaznenim stvarima“ koji će se provoditi u suradnji s dva partnera - Ministarstvom pravosuđa RH i Nacionalnom sudskom upravom Litve.

Projekt je započeo 1. travnja 2019. godine, a dovršit će se u listopadu 2020. godine te je u sklopu projekta planirano organiziranje međusobne razmjene iskustava u zemljama partnerima, kao i posjet ostalih partnera Latviji.

Cilj projekta je promicanje pravosudne suradnje u kaznenim pitanjima i doprinos učinkovitijoj  primjeni instrumenata međusobnog priznavanju odluka u kaznenim stvarima među državama članicama.

Planira se razviti jedinstvena praksa u izvršavanju kazni koje su izrečene od strane pravosudnih tijela država članica te doprinijeti suradnji u kaznenim stvarima.

Projekt se temelji na dvije odluke Vijeća Europske unije, a to su Okvirna odluka 2008/909/PUP o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora ili mjere koje uključuju oduzimanje slobode s ciljem njihova izvršenja u Europskoj uniji te Okvirna odluka 2008/947/PUP o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda i uvjetnih odluka s ciljem nadzora uvjetnih mjera i alternativnih sankcija.

U okviru projekta napraviti će se jedinstveno izvješće o sudskoj praksi, koje će biti predstavljeno na seminarima o sudskoj praksi za suce i zaposlenike sudova koji će se održati u različitim dijelovima Latvije. Takvi će se seminari organizirati i na različitim lokacijama u Litvi, te će se jedan seminar održati u Zagrebu. U Latviji će na svakom sudu biti imenovana jedna kontakt osoba stručna za obje odluke Vijeća koristeći princip Obuka Učitelja (ToT).

Na kraju projekta planirano je organiziranje međunarodne konferencije u Latviji, na kojoj će se raspravljati o pitanjima implementacije načela iz odluka Vijeća Europske Unije. Na Konferenciju se planira pozvati širi krug stručnjaka iz tog područja, a posebno stručnjake iz Ministarstva pravosuđa, Ureda glavnog državnog tužitelja Republike Latvije i Državne službe za probaciju.

Ukupni proračun projekta je 97 098,22 eura, od čega 80% sufinancira Europska komisija, dok 20% sufinanciraju javna tijela Latvije, Litve i Hrvatske.
 


Pisane vijesti | Projekti