Uspostavljanje i jačanje Hrvatske pravosudne mreže unutar Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima

Prvi sastanak u okviru dvogodišnjeg projekta sufinanciranog od strane Europske komisije pod nazivom „Uspostavljanje i jačanje Hrvatske pravosudne mreže unutar Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima“ održan je 7. i 8. studenog 2019.

Jačanjem nacionalne pravosudne mreže doprinijet će se učinkovitoj primjeni pravne stečevine EU i boljoj provedbi instrumenata EU koji se odnose na pravosudnu suradnju u građanskim stvarima.
Na sastanku su sudjelovali suci općinskih, županijskih i trgovačkih sudova, g. Hrvoje Grubišić, tajnik Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima, g. Ivan Crnčec, pomoćnik ministra Uprave za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Hrvatske javnobilježničke komore te predstavnici Ministarstva pravosuđa.

 

Pisane vijesti | Projekti